Privacyverklaring

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

puzzle & play GmbH
Auf der Haide 2
92665 Altenstadt/WN
0049 9602 94419-17
service-nl@puzzleyou.be

Wij verheugen ons over uw interesse aan onze webshop. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons belangrijk. Hieronder informeren wij u uitvoerlijk over de omgang met uw gegevens.

Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken, zonder uw gegevens kenbaar te maken. Bij het bezoeken van een website slaat de webserver automatisch alleen maar een zogenaamde server-logfile op, die bijvoorbeeld de naam van het aangevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van de aanvraag, de overgedragen hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de aanvraag documenteert. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het doel een probleemloze werking van de site te garanderen, evenals de verbetering van ons aanbod. Dit dient in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG tot behoud van onze in het kader van een belangenafweging hoofdzakelijk legitieme belangen in een correcte weergave van ons aanbod. Alle toegangsgevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek verwijderd.

Hosting diensten door een derde partij

In het kader van een verwerking in onze opdracht levert een externe partij de diensten voor het hosten en weergeven van de website. Dit dient tot behoud van onze in het kader van een belangenafweging hoofdzakelijk legitieme belangen in een correcte weergave van ons aanbod. Alle gegevens, die in betrekking tot het gebruik van de website of in daarvoor bestemde fomulieren in de webshop als volgt beschreven worden verzameld, worden op haar servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen in de hier uitgelegde omvang plaats. Deze hosting dienstverlener bevindt zich in een land van de Europese Unie of binnen de Europese Economische Ruimte.

Gegevensverzameling en -gebruik voor contractuitvoering

Wij verzamelen persoonlijke informatie als u deze aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor contractverwerking, of om uw contact te verwerken en u de bestelling zonder hun specificatie niet kunt voltooien, of de contactopname niet kunt verzenden. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de betreffende verplichte velden. Wij gebruiken de gegevens die door u zijn doorgegeven in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG voor contractafhandeling en verwerking van uw aanvragen. Na het voltooien van het contract worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van eventuele fiscale en commerciële bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om de gegevens verder te gebruiken, zoals dat is toegestaan door de wet en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Overdracht van gegevens

Voor de uitvoering van het contract op grond van artikel 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG geven wij uw gegevens door aan de verzender die verantwoordelijk is voor de levering, voor zover dit voor de levering van bestelde goederen nodig is. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u selecteert in het bestelproces, zullen wij de verzamelde betalingsgegevens doorsturen naar de gekozen aanbieder of indien van toepassing naar een door ons gecontracteerde betalingsdienstaanbieder. Het komt voor, dat betalingsdienstaanbieder zelf de gegevens verzamelen, in het geval dat u bij deze een account aanmaakt. In dat geval dient u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgevens bij deze aanbieder aan te melden. In dit opzicht is het privacybeleid van de gekozen betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Wij maken gebruik van koerierdiensten, waarvan sommige hun hoofdkantoor in een land buiten de Europese Unie hebben. De overdracht van persoonsgegevens aan deze bedrijven vindt alleen plaats in het kader van de noodzaak om de overeenkomst na te komen.

Nieuwsbrief per e-mail en reclame per post

E-mail reclame zonder registratie voor de nieuwsbrief en uw recht om bezwaar aan te tekenen
Als we uw e-mailadres in verband met de verkoop van een product of een service ontvangen, behouden wij, mits u hiervoor bezwaar heeft aangetekend, ons het recht voor op basis van § 7 Lid 3 UWG (duitse wet tegen de oneerlijke mededinging) u regelmatig aanbiedingen van soortgelijke producten uit ons assortiment per e-mail toe te sturen. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen, die voornamelijk gerechtvaardigd zijn in het kader van een afweging van belangen, in een promotionele benadering van onze klanten.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via de gebruikelijke link onder in iedere nieuwsbrief. Een bericht sturen vindt natuurlijk plaats zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de verzendkosten volgens het basistarief.
In het kader van een verwerking in onze opdracht levert een externe partij, waaraan we uw e-mailadres doorgeven, de diensten voor het versturen van de nieuwsbrief. Deze dienstverlener bevindt zich in een land van de Europese Unie of binnen de Europese Economische Ruimte.

Postreclame en uw recht om bezwaar te maken
Daarnaast behouden we ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen advertentiedoeleinden, bijvoorbeeld om per brief interessante aanbiedingen en informatie over onze producten te sturen. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen, die voornamelijk gerechtvaardigd zijn in het kader van een afweging van belangen, in een promotionele benadering van onze klanten in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG.

De reclamemailings worden geleverd als onderdeel van een verwerking in onze opdracht door een serviceprovider, waaraan we uw gegevens doorgeven. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.

Gegevensgebruik bij betalingsverwerking

Gebruik van persoonlijke gegevens bij de keuze van betalen op rekening met Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u "Achteraf Betalen" aan. Meer informatie en de algemene voorwaarden voor het achteraf betalen via Klarna vindt in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden volgens de wet ter bescherming van persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna's privacy statement verwerkt.

Integratie van het Trusted Shops Trustbadge

Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.
Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. De Trustbadge wordt verstrekt door een CDN-aanbieder (Content-Delivery-Network) als onderdeel van de orderverwerking. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Een adequaat niveau van gegevensbescherming is gegarandeerd. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH vindt u hier.

Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Enkele toegangsgegevens worden opgeslagen in een beveiligingde database voor de analyse van opvalligheden met betrekking tot de veiligheid. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na het aanmaken automatisch verwijderd.

Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

Hiervoor vindt een automatische verzameling van persoonlijke gegevens uit de bestelgegevens plaats. Of u als koper reeds geregistreerd bent voor het gebruik van een ander product wordt op basis van een neutrale parameter automatisch gecontroleerd, te weten via het cryptologisch gehashte e-mailadres voor eenmalig gebruik. Het e-mailadres wordt vóór doorgifte omgerekend naar een hashwaarde die niet door Trusted Shops kan worden ontsleuteld. Nadat er is gecontroleerd of er een match is, wordt de parameter automatisch verwijderd.

Zowel de herkenning als de automatische gegevensverzameling zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen alsmede van die van Trusted Shops om de kopersbescherming en de transactiebeoordelingsdiensten voor de concrete bestelling te kunnen leveren overeenkomstig art. 6, lid 1, eerste alinea, punt f) AVG. Verdere details, inclusief herroeping, zijn te vinden in de hierboven gekoppelde verklaring inzake gegevensbescherming van Trusted Shops en in de Trustbadge.

Cookies en webanalyse

Wij maken op verschillende pagina’s gebruik van zogenoemde cookies, om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken, om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten weer te geven of voor marktonderzoek. Dit dient in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG tot behoud van onze in het kader van een belangenafweging hoofdzakelijk legitieme belangen in een correcte weergave van ons aanbod.
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op uw computer achterlaat. Deze site instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u de webbrowser afsluit. Wij gebruiken cookies om het inloggen op de website te vergemakkelijken.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies en permanente cookies. Permanente cookies blijven op uw computer bestaan. Zodra u onze website bezoekt wordt er een sessiecookie aangemaakt, deze wordt gebruikt om uw inlogstatus binnen ons systeem te traceren. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Elke browser verschilt in de manier waarop het de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het Help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn te vinden voor de betreffende browser onder de volgende links:
Internet Explorer™
Firefox™
Chrome™
Safari™
Opera™

Indien u cookies weigert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van deze website gebruik maken.

Als u toestemming heeft gegeven in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG , gebruikt deze website ook de zogenaamde DoubleClick-cookie voor reclamedoeleinden als onderdeel van de toepassing van Google Analytics (zie hieronder), waardoor uw browser herkend kan worden wanneer u andere websites bezoekt. De automatisch door de cookie gegenereerde informatie over uw bezoek aan deze website wordt in het algemeen verzonden aan en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het IP-adres wordt verkort door het activeren van IP-anonimisering op deze website voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het anonieme IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorstuurt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google zal deze informatie gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit te leveren. Google mag deze informatie aan derden doorgeven indien Google hiertoe wettelijk verplicht is of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Na beëindiging van het gebruik van Google Analytics door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd. Google Analytics wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland  (www.google.be). Voor zover informatie wordt overgebracht naar Google en door Google wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat vindt u hier. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de DoubleClick-cookie via deze te deactiveren. U kunt ook bij de meer te weten komen over het gebruik van cookies en over hoe uw instellingen te configureren. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u in bepaalde gevallen of in het algemeen geen cookies accepteert. Als er geen cookies worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Google Analytics (tool voor webtracking) met de extensie "IP-anonimiseren"
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland  (www.google.be). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt daarbij het IP-adres voor de overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag inzake de Europese Economische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. Wij hebben instellingen doorgevoerd (IP-anonimisering), waardoor het laatste gedeelte van de IP-adressen van onze bezoekers door Google word verwijderd. Hierdoor komen wij niet in het bezit van gegevens, die ons in staat stellen conclusies over u te trekken. Het anonieme IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorstuurt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Na beëindiging van het gebruik van Google Analytics door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd. Voor zover informatie wordt overgebracht naar Google en door Google wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat vindt u hier. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt verzamelen van gegevens door Google-Analytics voortaan tegengaan, door een Google Analytics Opt-out Browser Add-on voor uw browser te installeren.

Als alternatief voor de browser add-on, vooral voor browser op mobiele apparaten, kunt u de registratie door Google Analytics en Google Remarketing verhinderen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie gebruikt om de toekomstige registratie van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website te verhinderen. Dit opt-out cookie wordt op uw apparaat opgeslagen en geldt alleen voor deze browser en alleen voor onze website. Als u de cookies in uw browser verwijderd, dient u het opt-out cookie opnieuw te installeren.

Adverteren via marketingnetwerken

Gebruik van conversietracking van Google AdWords
Als u toestemming heeft gegeven in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG, gebruikt deze website het aanbod van Google AdWords om met behulp van reclamemiddelen (zogeheten Google AdWords) op externe websites onze aanbiedingen te promoten. Na beëindiging van het gebruik van Google AdWords door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd.

Extra gegevensverwerking vindt alleen plaats als u toestemming hebt gegeven voor het koppelen van uw web- en app-browsergeschiedenis door Google aan uw Google-account en het gebruik van informatie van uw Google-account om advertenties die u op het web ziet, te personaliseren. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google in dit geval uw informatie in combinatie met Google Analytics-gegevens voor het maken en definiëren van doelgroeplijsten voor cross-device remarketing. Google zal tijdelijk uw persoonlijke gegevens koppelen aan Google Analytics om doelgroepen te vormen.

Google AdWords wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland  (www.google.be). Voor zover informatie wordt overgebracht naar Google en door Google wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat vindt u hier. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

Via de volgende link vindt u meer informatie over het privacybeleid van Google: Google Privacyl. U kunt cookies voor reclamedoeleinden permanent deactiveren door uw browsersoftware zo in te stellen dat ze worden geweigerd of door de via de volgende link de remarketing-cookies te deactiveren. Houd u er a.u.b. rekening mee dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet of alleen beperkt kunnen worden gebruikt wanneer u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

U kunt het remarketing cookie via deze link uitzetten. Daarnaast kunt u informatie over het zetten van cookies lezen en aanpassing doorvoeren bij Digital Advertising Alliance.

BingAds Remarketing
Via BingAds adverteren we deze website in de Bing, Yahoo en MSN zoekresultaten en op websites van derden. Als u toestemming heeft gegeven in overeenstemming met art. 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG wordt bij uw bezoek aan onze website automatisch een cookie geplaatst, waarmee automatisch op interesse gebaseerde reclame door middel van een pseudonieme CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt, mogelijk wordt gemaakt. Na beëindiging van het gebruik van BingAfs remarketing door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd.

BingAds wordt aangeboden door de Microsoft Corporation (www.microsoft.com). De Microsoft Corporation is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat vindt u hier. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de remarketingcookie via te deactiveren. Daarnaast kunt u informatie over het zetten van cookies lezen en aanpassing doorvoeren bij Digital Advertising Alliance.

Waardebonnen van Sovendus GmbH:
Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG). Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op Sovendus privacy verklaring.

CJ Affiliate partnerprogramma
Onze website neemt deel aan het CJ Affiliate Program. Dit wordt aangeboden door CJ Affiliate by Conversant, 530 E Montecito St, Santa Barbara, CA 93103, USA (hierna "CJ" genoemd).  Dit is een zogenaamd affiliate systeem waarbij personen die geregistreerd zijn bij de CJ (zogenaamde "publishers") op hun websites met behulp van reclamemiddelen reclame maken voor de producten of diensten van de zogenaamde "advertisers".
Dit dient ter bescherming van onze overwegend legitieme belangen bij het optimaliseren en commercieel exploiteren van ons online aanbod conform art. 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG. in het kader van een belangenafweging. Cookies stellen CJ in staat om de voortgang van elke bestelling te volgen en in het bijzonder om te controleren of u op de betreffende link heeft geklikt en het product vervolgens via het CJ-partnerprogramma heeft besteld. U kunt te allen tijde de instelling van cookies door onze contractuele partners of onze website voorkomen door middel van een passende instelling in uw internetbrowser. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.
Meer informatie over de gegevensverwerking bij CJ vindt u hier.
(conversantmedia)

Social media plugIns

Youtube video plugins
Op deze website is inhoud van externe aanbieders opgenomen. Deze inhoud wordt door Google aangeboden ("aanbieder"). YouTube wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland  (www.google.be).

Wij gebruiken een modus met extra privacy waarbij, volgens informatie van YouTube, er alleen persoonsgegevens worden opgeslagen wanneer u het afspelen van een video start. De integratie van de video´s dient voor het behoud van onze legitieme belangen, die de overhand hebben in de context van een afweging van belangen, in een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG. YouTube gebruikt cookies om informatie over uw gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens YouTube wordt dit onder meer gebruikt om videostatistieken te maken, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Ongeacht of de video wel of niet wordt afgespeeld, wordt er een verbinding met het Google-advertentienetwerk tot stand gebracht wat mogelijk tot een verdere gegevensverwerking leiden kan. Wij hebben daarop geen invloed. Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals hun rechten op dit punt en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, raadpleegt u het privacybeleid van Google.

Het verzenden van beoordelingsherinneringen per e-mail

Beoordelingsherinnering door Trusted Shops
In het geval waarin u ons met uw bestelling uw toestemming volgens § 7 Lid 3 UWG (duitse wet tegen de oneerlijke mededinging) heeft gegeven, zullen wij uw e-mail adres aan het beoordelingssysteem van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Keulen, voorleggen, zodat zij u per e-mail een beoordelingsherinnering kunnen sturen. Deze toestemming kan ten allen tijd met toekomstig effect d.m.v. een mededeling aan het onderstaande contactadres of direct bij Trusted Shops worden ingetrokken.

Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betroffen persoon heeft u de volgende rechten:

• Volgens Artikel 15 GDPR heeft u het recht om in de daarin beschreven omvang informatie te vragen over de door ons verwerkte persoonlijke gegevens.
• Volgens Artikel 16 GDPR heeft u het recht om onverwijld de correctie van onjuiste of volledige persoonsgegevens, die bij ons zijn opgeslagen, te eisen.
• Volgens Artikel 17 GDPR heeft u het recht de verwijdering van uw persoonlijke gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, te eisen, tenzij verdere verwerking
-voor het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
-voor het vervullen van een wettelijke verplichting;
-om reden van openbaar belang;
-voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van claims;
nodig is.
• Volgens Artikel 18 GDPR heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, te eisen, in zoverre
-de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
de verwerking illegaal is, maar u de verwijdering tegenspreekt;
-wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van claims nodig heeft of indien u;
-in overeenstemming met Artikel 21 GDPR een bezwaar tegen de verwerking heeft ingediend;
• Volgens artikel 20 GDPR heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens, die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, standaard en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen;
• Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werklocatie of ons hoofdkantoor.

Als u vragen hebt over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens, evenals de intrekking van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan contact op met onze bedrijfstoezichthouder voor de gegevensbescherming:

puzzle & play GmbH
Matthias Weiss
Auf der Haide 2
92665 Altenstadt/WN
Duitsland
privacy-nl@puzzleyou.be

Recht op bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uiteengezet, om onze legitieme belangen te beschermen, die de overhand hebben in de context van een afweging van belangen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met effect voor de toekomst. Als de verwerking ten behoeve van direct marketing is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die uit uw specifieke situatie voortvloeien. Na het uitoefenen van uw recht om bezwaar aan te tekenen, zullen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet verder verwerken, tenzij we overtuigende, legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of als de verwerking voor het gelden maken, uitoefening of verdediging van Juridische claims dient.